Компанія «ТМА» понад 14 років займається реконструкцією, модернізацією, технічним переозброєнням, капітальним та поточним ремонтом на цукрових заводах України та близького зарубіжжя. У її згуртованому, високопрофесійному колективі понад 200 фахівців з усіх напрямків виробничого процесу цукрового заводу: технологи, механіки, теплотехніки, електрики, програмісти, інші фахівці КВП та А, робітники та техніки. Серед них 2 доктори та 5 кандидатів технічних наук. Співробітники компанії «ТМА» успішно працюють над створенням нових та удосконаленням існуючих технологій цукрового виробництва, розробляють нове обладнання та системи автоматизованого управління виробничими процесами, проводять аналіз та діагностику технічного стану технологічного обладнання, виконують складальні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи.
За роки діяльності наше підприємство виконало значні обсяги робіт із комплексної реконструкції мийних відділень, дифузійних установок, станцій дефекосатурації та фільтрації, випарних установок, продуктових відділень на цукрових заводах України, Росії та інших країн СНД.
Як фундаментальну основу діяльності нашого підприємства виступають індивідуальні досягнення її творців: наукові, організаційні, інтелектуальні.
Важливою запорукою успішних результатів є наявність власної виробничої бази – фірма є головним акціонером Яготинського механічного заводу, на якому працює 120 осіб.
Для удосконалення технології цукрового виробництва компанія «ТМА» пропонує оцінити якість сировини, напівпродуктів, готової та супутньої продукції, відходів цукрового виробництва, визначити втрати цукрози на всіх ділянках виробництва – від приймання сировини до отримання готової продукції; розробити рекомендації щодо зменшення втрат та покращення технологічних показників; проаналізувати та модернізувати технологічні схеми цукрових заводів; випробувати та розробити режими використання нового покоління антисептиків та допоміжних речовин, що застосовуються у цукровому виробництві; розшифрувати втрати сахарози з визначенням вмісту молочної кислоти та моноцукорів за допомогою ферментного аналізатора; запровадити мікробіологічні методи контролю втрат цукрози з метою оптимізації внесення антисептиків; провести фітопатологічні та мікробіологічні дослідження у технологічному процесі цукрового виробництва; організувати спеціалізовані семінари; навчити спеціалістів заводів новим методам контролю якості сировини, напівпродуктів та готової продукції; надати технічну допомогу цукровим заводам у оснащенні лабораторій новими приладами, лабораторною технікою, методичними матеріалами; надати інформаційно-консультаційні послуги.
Фахівці фірми готові виконати повний спектр механіко-монтажних робіт у цукровій промисловості, включаючи аналіз та діагностику технічного стану обладнання завда, збирання та монтаж нового обладнання, модернізацію та ремонт існуючого обладнання; постачання обладнання та запасних частин. Для цього ми маємо в своєму розпорядженні бригади висококваліфікованих робітників – “золотий фонд” фірми. Ми виконуємо як окремі види робіт, так і весь їхній комплекс. Приступаючи до роботи, наші спеціалісти обов’язково проводять обстеження підприємства. Перш за все, аналізують безпосередні причини, що негативно впливають на показники роботи заводу, неодмінно надають техніко-економічне обґрунтування впроваджуваних заходів, навчають обслуговуючий персонал.
В останні роки, у зв’язку з необхідністю концентрації та укрупнення потужностей цукрових заводів з переробки буряків, фахівці фірми розробляють концепції та техніко-економічні обґрунтування проведення реконструкцій. Зокрема, такі роботи успішно виконані для наступних цукрових заводів Російської Федерації: ВАТ “Ніка” (Волоконівський цукровий завод), ВАТ “Валуйкіцукор”, ЗАТ “Цукровий завод “Свобода” (Усть-Лабинський цукровий завод), ЗАТ “Кристал” (Виселківський) цукровий завод), ВАТ «Цукровий завод «Олексіївський», а також ряд заводів України.
Розробкою концепцій розвитку підприємств та реалізацією проектів щодо їх реконструкції та техпереозброєння займаються як висококваліфіковані наукові фахівці фірми, що мають солідний багаж наукових публікацій, так і фахівці-практики з багатим досвідом виробничої роботи.
Про свої розробки ми інформуємо фахівців цукрових заводів, результати впроваджень повідомляються на науково-практичних семінарах, публікуються у спеціалізованих виданнях. Про діяльність фірми, конкретно виконані роботи є публікації у спеціалізованих журналах “Цукор України”, “Цукор” (Російська Федерація), “Listy Cukrovarnice a Reparske” (Чехія).
Фахівці фірми “ТМА” готові на найвищому рівні допомогти заводам вирішити наявні проблеми.