Нами освоєно новий напрямок у нашій науково-інженерній діяльності в цукровій промисловості від постановки завдання до отримання готової продукції – отримання гранульованого жому з використанням високотехнологічного, енергозберігаючого, ефективного імпортного обладнання великої одиничної потужності. У рамках цих проектів було виконано поєднання нового та колишнього у використанні технологічного обладнання, розроблено та реалізовано технічні рішення, що дозволили зменшити витрату палива на 1 тонну отриманого сухого гранульованого жому.

Наша фірма   в останні роки займається питаннями будівництва та налагодження на цукрових заводах жомосушильних комплексів із встановленням пресів жому глибокого віджиму, грануляційних відділень, складів зберігання жому, поверненням у виробництво жомопресової води. Ми виконуємо роботи як по окремих відділеннях, так і беремо весь комплекс робіт (Буїнський цукровий завод, ВАТ «Валуйкіцукор», Ольховатський цукровий завод, ВАТ «Цукровий завод «Жердевський», ВАТ «Ніка», Лохвицький цукровий завод). У 2012 році ми ведемо роботи з введення у виробництво жомопресових, жомосушильних та грануляційних відділень на Колпнянському (Російська Федерація) та Салівонківському (Україна) цукрових заводах.

В результаті виконання інвестиційних проектів щодо отримання сушеного гранульованого жому розроблена система автоматичного управління технологічними процесами пресування, сушіння та грануляції жому – АСУТП, яка виконана у вигляді трьох локальних ділянок. Обмін інформацією між ділянками здійснюється через мережу Ethernet. Всі системи автоматизації розроблені на базі мікропроцесорних промислових контролерів фірми Schneider та оснащені сучасними засобами виміру та управління виробництва провідних світових виробників. Управління транспортною системою (блокування по пускачам, блокування по руху, вибір напрямку потоку, аварійні блокування тощо) здійснюється за допомогою місцевих щитів керування на базі мікропроцесорних пристроїв, зв’язок між якими працює через мережу MODBUS, що значно зменшує витрати на монтажні матеріали та спрощує монтажні роботи та забезпечує можливість реалізації будь-яких алгоритмів керування транспортним потоком.

Для ділянки глибокого пресування жому з використанням пресів глибокого віджиму марки “Babbini & Pb32FS” розроблена та впроваджена система автоматизованого управління, що включає блокування приводів транспортуючих пристроїв. Регулювання режиму роботи пресів проводилося у вигляді перетворювачів частоти. Для оптимізації роботи пресів у шахті в автоматичному режимі підтримувався заданий рівень жому, що подається за рахунок зміни продуктивності пресів. Система автоматизації забезпечувала стабілізацію потоку отриманої жомопресової води, нагрів її до заданої температури та подачу в дифузійний апарат.

Система автоматизації жомосушильної установки розроблена з урахуванням мікропроцесорного промислового контролера фірми Schneider. У складі системи автоматизації жомосушильної установки були використані датчики тяги, напору, тиску та розрідження фірми Aplisens; датчики швидкості фірми “Сенсор”; газова арматура компанії Krom Schroder; датчики полум’я та система автоматичного розпалювання фірми МЗТА;

Розроблена АСУТП включає окремий блок газової безпеки, який забезпечує перед кожним розпалюванням пальників перевірку в автоматичному режимі справності відсікових клапанів, автоматичне розпалювання та контроль наявності полум’я всіх чотирьох факелів. АСУТП забезпечує оптимальний режим спалювання газу з мінімальним утворенням шкідливих речовин та стабілізацію теплового потоку, що надходить у барабан разом із сушильним агентом.

Розрідження в камері згоряння автоматично підтримується на мінімальному рівні, що становить 100÷150 Па. Подача віджатого жому здійснюється шнеком-дозатором з регульованою частотою обертання, що дозволяє стабілізувати витрату на заданому рівні. Регулювання процесів масообміну здійснюється автоматично за узагальнюючим критерієм – температурою відпрацьованого сушильного агента. Паралельно проводиться періодичний відбір проб віджатого та сухого жому та їх аналіз.