Пристрій для завантаження шахтної вапняно-обпалювальної печі (надалі – пристрій) призначений для рівномірного розподілу фракцій вапнякового каменю та палива по поперечному перерізу шахти печі, що виключає можливість утворення перекосів зони горіння палива (зони випалу вапняку), утворення приварів вапна до футерування. Все це в комплексі призводить до суттєвої економії палива та вапнякового каменю. Надійність обладнання та простота функціонування забезпечують тривалу безвідмовну роботу.

У комплект пристрою входить див. рис.1, рис. 2/:

      1. Короб /поз.1/………………………………………………………………..- 1 шт.
      2. Приймальний бункер /поз.2/…………………………………………………..- 1 шт.
      3. Механізм повороту /поз.3/………………………………………………-1 шт.
      4. Лоток розподільний /поз.6/………………………………………- 1 шт.
      5. Рівномір /поз.7/…………………………………………………………- 1 шт.
      6. Затвор верхній /поз.9/……………………………………………………- 1 шт.
      7. Система роликів механізму відкриття клапана та механізму повороту з
          вантажами………………………………………………………………………комплект.
      8. Технічний опис, інструкція з монтажу та експлуатації……..- 1 шт.

Технічний опис
Пристрій складається див. рис.1, рис.2/ з короба /поз.1/, що встановлюється в монтажний отвір верхньої частини печі, через який проходить вал /поз.15/. На вал з одного боку встановлюється лоток розподільний /поз.6/ являє собою поворотний лоток з отворами і двома відбійниками, встановленими під різними кутами, з іншого боку механізм повороту /поз. 3/ приводний у рух канатом через систему роликів /поз.17, рис.1/, поз.4, рис.2/. Для натягу та підтримки каната в робочому стані до його вільного кінця прикріплений вантаж /поз.10, рис.2/ виконує роль противаги.

      При завантаженні печі /поз.13/, ковш /поз.8/ скіпового витягу /поз.11/ відкриває затвор верхній / поз.9/, встановлений на одній осі з приводним роликом /поз.17/, що приводить, через канати, рух механізм повороту /поз.3/ . За одне завантаження шихтою перекривається сектор, що відповідає приблизно 1/5 (72 град.) частини площі перерізу шахти, що забезпечується храповим механізмом (механізм повороту /поз.3/) встановленим на одному валу з лотком розподільним /поз.6/.
       При відкритому верхньому затворі /поз.9/, клапан /поз.16/ приймального бункера /поз.2/ повинен знаходитися у закритому стані, запобігаючи прориву газу в атмосферу, а при опусканні вниз шихта через поворотний лоток /поз.6/і кільцевий відбійник /поз.14/, що сприяє більш рівномірному розподілу шихти за перерізом шахти печі, що потрапляє в зону підігріву. Клапан /поз.16/ рухається лебідкою через ролик за допомогою каната. При кожному підйомі клапана /поз.16/ завантажувального пристрою штанговим рівнеміром /поз.7/ контролюється робочий рівень шихти в печі.

      Всі механізми, що рухаються, забезпечені датчиками руху або датчиками положення, що визначають стан обладнання. Ці датчики включені в систему керування та сигналізації.

Технічна характеристика завантажувально-розподільчого пристрою

Продуктивність по вапняковому каменю …………….….. до 20 т/год.

  •       Габаритні розміри:
  •        ширина…………………………………………………….1600 мм.
  •        висота………………………………………………………4735 мм.
  •        довжина /з урахуванням важелів відкриття клапана /…..……4890 мм.
  •        Маса…………………………………………………………………2138 кг.