Для нормальної роботи відділення сокоочищення та станцій фільтрування соків велике значення має якість вапняного молока та сатураційного газу. На вітчизняних цукрових заводах практично всі відділення були створені в 60-х роках, вони не відповідають сучасним вимогам до якості обпаленого вапна, економних витрат палива на випал, забезпечення захисту навколишнього середовища. Правильний підбір та компонування обладнання, автоматизація процесу – невід’ємні складові успіху та досягнення високих результатів виробництва. Але за умови використання морально застарілого обладнання їх досягти неможливо. Переозброєння та розширення вапняних відділень зі збільшенням продуктивності заводів потребує значних капітальних витрат. Необхідне нове, прогресивне обладнання, розробкою та виготовленням якого займається наша фірма. При цьому проводиться оцінка його економічної ефективності з метою визначення оптимального варіанта. Виконання комплексу робіт веде до вдосконалення технології випалу, зниження витрат палива, підвищення коефіцієнта функціонального використання механізмів.
За останні роки нашими фахівцями розроблено документацію та освоєно випуск вапняно-обпалювальних печей продуктивністю 80, 100, 120, 150 тонн СаО на добу. З 2006 року успішно працює вапняно-обпалювальна піч «ТМА-ПШІ-100» продуктивністю 120 тонн СаО на добу на ВАТ «Земетчинський цукровий завод» (Пензенська область, РФ). У 2007 році введено в експлуатацію вапняно-обпалювальну піч «ТМА-ПШІ-100» продуктивністю 100 тонн СаО на добу на ТОВ «Сілікатобетон» (м. Суми). Пекти працює на природному газі. Виконано монтаж вапнянообпалювачі печі «ТМА-ПШІ-150» на ТОВ «Ромодановоцукор» (Республіка Мордовія, РФ).
Крім того, ми виконуємо весь комплекс робіт, пов’язаних з аналізом та діагностикою технічного стану вапняного відділення, підготовкою шихти, очищенням вапняного молока та сатураційного газу, автоматизацією технологічного процесу, здійснюємо поставку футерувальних матеріалів та проводимо футерувальні роботи.
Фірма брала участь у реконструкції вапнообпалювальних печей (ВАТ “Нижегородцукор”, ВАТ “Буїнський цукровий завод”, ВАТ “Заїнський цукровий завод”, ВАТ “Нікіфорівський цукровий завод”, ВАТ “Карачаєво-Черкеський цукровий завод”, ЗАТ “Залігощцухар”, АТ “ Картулі-Шакарі” (Грузія) та вапняних відділень цукрових заводів (ВАТ “Нижегородцукор”).

 

Технологічна схема підготовки шихти являє собою підбір ряду спеціального обладнання об’єднаного, разом з вапняно-палючою піччю, системами регулювання та автоматичного контролю, в єдиний, злагоджено працюючий, раціонально скомпонований комплекс.
Попередньо відсортований вапняковий камінь та паливо, готові до застосування у виробництві, доставляється автотранспортом до приймальних накопичувальних бункерів поз. 1, поз. 2, де створюється запас для автономної (без підвезення сировини) роботи печей протягом 10 годин. Витрата вапна на виробництво в межах 3%. При цьому бункер каменю поз.1 повинен мати обсяг, що виключає підвезення сировини в нічний час. Місткість бункера для палива поз. 2  повинна забезпечувати роботу протягом 30-35 годин, при витраті палива в межах 7% до маси вапнякового каменю, що дає можливість проводити завантаження палива в будь-який, зручний для обслуговуючого персоналу час доби.
Надалі паливо і вапняковий камінь надходять зі своїх накопичувальних бункерів поз. 1, поз. 2, на віброживителі поз. 3, поз. 4, на яких відбувається остаточне відсівання дрібних фракцій і піску перед приготуванням шихтової суміші. Дрібна фракція та пісок з-під віброживильників поз.3, поз. 4, видаляються за допомогою стрічкових транспортерів поз.7, поз. 8.
З накопичувальних бункерів поз. 1, поз. 2, вапняковий камінь і вугілля, через  ваги-дозатори      поз. 5, поз. 6, подаються на транспортер змішування шихти поз. 9. Швидкість подачі каменю та палива встановлюється таким чином, щоб шар палива рівномірно покривав шар каменю на транспортері поз. 9, протягом всього часу завантаження скіпового підйомника, що дозволяє рівномірно розподілити камінь і паливо по поперечному перерізі шахти печі. Правильне завантаження виключає можливість утворення перекосів зони горіння палива, утворення приварів вапна до футерування, сприяє отриманню вапна високої якості при мінімальній кількості. перепал і недопал.
Надійність обладнання, що пройшло випробування
часом, простота функціонування, застосування систем
автоматизованого управління виробничим процесом
дозволяють забезпечити тривалу роботу без збоїв
та зупинок, що зрештою позначиться на техніко-економічних показниках роботи
основного виробництва.
Встановлення нових автоматизованих систем приготування шихти на основі nbsp; тензометричних датчиків, дозволить не тільки готувати якісну шихту, а й стежити за роботою печі та періодичністю завантаження.
Пропонований ТОВ КОМПАНІЯ «ТМА» тракт підготовки шихти в комплексі з вапняно-обпалювальною піччю та автоматичною системою регулювання виробничого процесу, на даному етапі розвитку цукрової промисловості є однією й однією продукцією. з найбільш   прогресивних, дозволяючи виправляти помилки допущені при приготуванні шихти та зі 100% надійністю визначити та виправити ситуацію ще до того, як у роботі печі почнуться. відхилення від нормальної роботи.