ОБЛАДНАННЯ І СУЧАСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТРАНСПОРТЕРНО-МИЙНОЇ ВОДИ
Якість транспортерно-мийної води відіграє велику роль у циклі виробництва цукру-піску, надаючи свій вплив на продуктивність та ритмічність роботи заводу, роботу обладнання (станції очищення буряків, миття, бурякорізок, дифузійних апаратів тощо), технологічні показники дифузійного соку, жомопресової води, втрати сахарози, використання, витрата та споживання чистої технічної води, об’єми сильно забруднених стічних вод, забезпечення екологічності підприємства.

Якість транспортерно-мийної води визначається наявністю зважених частин у вигляді твердих і дрібнодисперсних частинок, піску, супіску, глини, чорнозему, кількість яких становить від 10 до 30% від загального обсягу води, підвищуючи її щільність; кількістю плаваючих домішок, що пройшли через сита примесеуловлювачів, дрібних частинок (5-0,5мм) бою буряків, насіння, лушпиння, опалого сухого листя різних трав.

Транспортерно-мийні води повинні мати невисоку температуру (не вище 200С), щоб не викликати інтенсивного висолоджування цукру з буряка, що транспортується, розвитку термофільних бактерій та інтенсифікації процесів бродіння; лужну реакцію (рН не нижче 9-9,5) з метою ослаблення процесів бродіння та покращення коагуляції. Вода має бути джерелом інфекції, оскільки у своїй порушується нормальний технологічний режим у заводі, збільшуються втрати цукру.

Для вирішення цих питань кожен цукровий завод повинен мати сучасні очисні споруди для очищення води ІІ категорії.

Типові конструкції, що застосовуються, – це відстійники. У цукровій промисловості в даний час широко застосовуються нові види мийного обладнання зарубіжного виробництва, що вимагають для нормальної роботи високу якість та велику кількість очищеної транспортерно-мийної води. Робота кулачкових та струменевих мийок є малоефективною без застосування глибокого очищення транспортерно-мийної води, яка можлива лише на сучасних очисних спорудах. Таким обладнанням є вертикальні відстійники-згущувачі модернізовані-Ш1-ПОС-3 та ВОУ-1, що виготовляються Яготинським механічним заводом.

Відстійники – згущувачі Ш1-ПОС-3 та ВОУ-1 призначені для очищення транспортерно-мийних вод від домішок бурякомаси та бадилля, видалення піни, освітлення вод та згущення осаду, що видаляється.
Переваги відстійників Ш1-ПОС-3 та ВОУ-1 полягає в наступному:

– установка компактна, займає невелику площу, що дозволяє встановлювати її безпосередньо біля основних джерел споживання (мийний комплекс, буракові, сплавні майданчики, механізовані склади буряків із гідроподачею тощо);

– можливість поділу домішок, що уловлюються, по фракціям для подальшого їх використання- виділення піску для виготовлення будівельних виробів, кормів для тваринництва, отримання біопалива;
– гнучкість технологічного процесу (плавне регулювання продуктивності відстійника в межах до 20%, корекція по рН, регулювання лужності транспортерно-мийної води, проведення дезінфекції води всього об’єму, регулювання щільності згущеної суспензії, контроль процесу осадження за якістю освітленої води;
– низьке енергоспоживання;

– можливість раціонального застосування коагулянтів та флокулянтів, що дає можливість інтенсифікувати процес осадження;

– простота обслуговування, низька вартість експлуатації та ремонту;
– можливість автоматизації відстійника та всієї системи оборотних вод II категорії.

Використання вертикальних відстійників-згущувачів Ш1-ПОС-3 та ВОУ-1 у комплексі з освітлювачами Ш1-ПОЕ дозволяє досягти загального ефекту очищення води від домішок 90-95%, а також скоротити споживання чистої технічної води на миття та гідротранспорт буряків на 45-50 %.

Освітлювачі типу Ш1-ПОЕ застосовуються для доочищення освітлених транспортерно-мийних вод від дрібнодисперсних завислих речовин у системі оборотного водопостачання вод II категорії. Принцип роботи освітлювача Ш1-ПОЕ заснований на введенні води під шар зваженого осаду, куди підводяться і необхідні реагенти. Зважений осад відіграє роль контактного середовища, де відбуваються реакції осадження, дрібні частинки укрупняються та відводяться через сифон.

Фахівці фірми ТМА та Яготинського механічного заводу проводять розробку, розрахунки, вибір обладнання, повний технічний супровід та підтримку в реалізації проектів сучасного очищення транспортерно-мийних вод індивідуально для кожного цукрового заводу, з урахуванням специфіки, різноманітності обладнання, можливостей та економічних витрат.

У 2012 році виконуються роботи з монтажу та введення в експлуатацію відстійників-згущувачів та освітлювачів транспортерно-мийної води на Грязинському (РФ) та Жданівському (Україна) цукрових заводах.

В даний час нашими фахівцями розроблено автоматизований енергонезалежний відстійник-згущувач продуктивністю 1500м3/год, пристосований до суворих кліматичних умов. Ведуться розробки з переробки відходів: осаду, плаваючих домішок, стічних вод, з метою подальшого їх використання у будівельних технологіях, отримання біогазу, сільському господарстві.