Фірма виконує проектування, виготовлення, постачання, монтаж, пускові та налагоджувальні роботи та введення в експлуатацію технологічного обладнання бурякопереробних відділень; технічний та теплотехнологічний аудит обладнання та схем дифузійних відділень; діагностику технічного стану дифузійних апаратів всіх типів (КДА, ЕКА, ПДС, DDS, DC) з розрахунками ступеня зносу, видачею рекомендацій з підготовки апаратів до роботи.

Висококваліфіковані фахівці фірми проводять роботи з монтажу нововстановлюваного обладнання, модернізації, ремонту та відновлення існуючого обладнання дифузійних відділень, модернізації систем вивантаження колонних дифузійних апаратів, виготовлення елементів транспортних систем, ситоочисників, бронзових ножів ситоочисників та сталевих ножів; ; апаратів різних конструкцій.

Фірма здійснює виготовлення, ремонт, відновлення, заміну корпусів і транспортних систем похилих дифузійних апаратів всіх типів, виготовлення опорних плит, пильовиків, зовнішніх і внутрішніх вкладишів під стандартний або ремонт , кінцевих валів похилих дифузійних апаратів ДС-8, ДС-12, ДС-19.  

Розробки впроваджені на   цукрових заводах України, Російської Федерації, Казахстану, Киргизії.

Ми пропонуємо розроблену нами мезголовушку оригінальної конструкції (патент України 24936 А), технологічні схеми видалення мезги з її подальшим використанням при роботі ротаційного, похилого та вертикального дифузійних апаратів, а також технічні рішення та обробки її мелясою з отриманням мелясованого жому. Використання мезголовушки дає можливість забезпечити ступінь видалення мезги з дифузійного соку на 90…98,6 %, збільшити продуктивність дифузійного апарату на 10… 15 %, скоротити тривалість перебування стружки в дифузійному апараті, стабілізувати роботу ситового поясу та підвищити здатність забезпечити залишковий вміст мезги в дифузійному соку не вище значення, рекомендованого галузевою Інструкцією з ведення технологічного процесу цукрового виробництва. Економічний ефект від впровадження схеми видалення мезги для заводу продуктивністю 3000 т переробки буряків на добу при заготівлі 300…350 тис. т коренеплодів становить 1,6 млн. руб.
Мезголовушки та схеми видалення мезги впроваджено на ВАТ “Червонський цукровий завод”, ВАТ “Жашківський цукровий завод”, ВАТ “Городенківський цукровий завод” (Україна).

На  ВАТ “Ніка” (Російська Федерація) така мезголовушка використовується для видалення пульпи з жомопресової води. Жомопресова вода містить до 200-400 г/л&пульпи. І не можна допускати повернення жомпресової води разом з пульпою в дифузію, враховуючи те, що при проходженні через підігрівач відбувається деструктурування бурякової тканини. Особливо актуальне питання максимального видалення пульпи з жомопресової води у зв’язку з масовим впровадженням на цукрових заводах пресів глибокого віджиму.

У сезон 2009 року фірмою «ТМА» була виконана модернізація бурякопереробного відділення Бабіно-Томахівського цукрового заводу, оснащеного колонним дифузійним апаратом марки КД 2-А30 і ошпарювачем з стружкою соку (при нормативних втратах цукру) з температурою соку на виробництво 30-350С. Для цього були проведені роботи з удосконалення ошпарювача,  зокрема, був виконаний контур збезпінювання соку шляхом встановлення спеціального обладнання для відбору та гасіння піни за схемою, запропонованою та апробованою фірмою «БМА», а також змонтовані та введені в експлуатацію преси глибокого віджиму системи Бабіні. small>

Були встановлені пульполовушки системи ОВ 63-200 для дифузійного соку і для жомопресової води. Видалення мезги з дифузійного соку дозволяє поліпшити проникність стружки і nbsp; гідродинамічні умови у дифузійному апараті. При цьому підвищується продуктивність апарату на 10-15%, робота ситового пояса стабільніша, його пропускна здатність значно зростає. Ступінь видалення м’язи з дифузійного соку становить 95%, кількість мезги після пульполовушки – 0,57 г/л. ступінь видалення -97%

При проведенні пуско-налагоджувальних робіт, приймальних випробувань та промислової експлуатації були досягнуті наступні показники: відкачування було в середньому 117%, температура соку на виробництво – 30-330С, чистота дифузійного соку – 88,7-91,5%; ефект очищення на дифузії – 13,1-17%; вміст цукру в пресованому жомі – 0,27-0,33% до маси буряків. nbsp;         Отримані результати підтвердили, що модернізація технологічної схеми дифузійного відділення, оснащеного колонним дифузійним апаратом, дозволяє 

Такі ж роботи виконані фірмою ТМА на Черемнівському (колонна диффзійна установка Ж4-ПДБ-3 та ошпарювач стружки Р3-ПОД) та Єлецькому (А2-КД2-А25 та Ж4-КД2-А25 з ошпарювачами Р3-ПІД) цукрових заводах.

У 2011 році виконано капітальний ремонт дифузійних апаратів ДС-12 із заміною верхніх і нижніх секцій корпусу, черпкових коліс і витків транспортної системи на Шепетівському, Великожовтневому та Краснояружському цукрових заводах.

Ми здійснюємо монтаж та ремонт колонних (Червонський, Жданівський, Хмельницький, Карлівський цукрові заводи) та похилих (Ертильський, Усть-Лабинський, Глобинський цукровий заводи) дифузійних апаратів.

 Ціна: договірна
тел: +38(044) 501-04-57