• 2014
  Мутність розчинів цукру та методи її зменшення./ Цукор.- 2014.- №3.- с.38-44
  Мутність розчинів цукру та методи її зменшення./ Цукор.- 2014.- № 3.- с.38-44
  автор: Кухар В.М., Чернявська Л.І.
  Технологічні якості свіжої та сировини, що зберігалася, і особливості її переробки /зб.:Матеріали конференції.К. НУХТ.2014.- с.101-102
  Технологічні якості свіжої та сировини, що зберігалася, і особливості її переробки /зб.: Матеріали конференції. НУХТ.2014.- с.101-102автор: Кухар В.М., Чернявська Л.І
  Реконструкція Саливонківського цукрового заводу з метою нарощування продуктивності, зменшення витрат палива в цукровому виробництві та підвищення якості цукру/ Цукор України.-2014.-№5.- с.29-34
  Технологічні якості свіжої та сировини, що зберігалася. особливості його переробки/зб.: Матеріали конференции.К. НУХТ.2014.- с.101-102автор: Кухар В.М., Чернявська Л.І
  Салівонківський цукровий завод: комплексна реконструкція /Цукор 2014.-№9.- 45-51
  Салінонкувський цукровий завод: комплексна реконструкція /Цукор 2014.-№9.- 45-51

  автор: Кухар В.М., Чернявська Л.І.

 • 2013
  Вирощування буряків, його збирання та зберігання у фермерських господарствах: закордонний досвід. // Сахар України 2013 №3(87), с.40-44
  Вирощування буряків, його збирання та зберігання у фермерських господарствах : зарубіжний досвід. // Сахар України 2013 №3(87), с.40-44

  Вирощування буряків, його збирання та зберігання у фермерських господарствах: закордонний досвід.// Сахар України 2013 №3()87, с.40-44
  автор: Кухар В.М., Чернявська Л.І.

  Лохвицький цукровий завод: технічне переозброєння станції дефекосатураційної очистки дифузійного соку. // Сахар України, 2013 №5(89), с.38-43
  Лохвицький цукровий завод: технічне переозброєння станції дефекосатураційної очистки. // Сахар України, 2013, №5(89), с.38-43

  Лохвицький цукровий завод: технічне переозброєння станції дефекосатураційного очищення дифузійного соку // Сахар України, 2013, №5(89), с.38-43
  автор: Кухар В.М., Чернявська Л.І.

  Вирощування буряків, його збирання та зберігання у фермерських господарствах: зарубіжний досвід./ Сахар України.-2013.-№3(87).- с.40-45
  Вирощування буряків, його збирання та зберігання у фермерських господарствах: зарубіжний досвід./ Цукор України.-2013.-№3(87).- с.40-45

  Вирощування буряків, його збирання та зберігання у фермерських господарствах: закордонний досвід./ Сахар України.-2013.-№3(87).- с.40-45

  автор: Кухар В.М., Чернявська Л.І.

  Лохвицький цукровий завод: технічне переозброєння станції дефекосатураційної очистки дифузійного соку. /Сукор України.-2013.-№5(89).- с.38-43
  Лохвицький цукровий завод: технічне переозброєння станції дефека. /Сукор України.-2013.-№5(89).- с.38-43
  автор: Кухар В.М., Чернявська Л.І.
  Лохвицький цукровий завод: технічне переозброєння станції дефекосатураційної очистки дифузійного соку /Цукор.- 2013.-№7.- с.31-36
  Лохвицький цукровий завод: технічне переозброєння станції дефекосатураційної очистки .-№7.- с.31-36

  автор: Кухар В.М., Чернявська Л.І.

  Забезпечення заводу високоякісною сировиною: зарубіжний досвід./Цукор.- 2013.- № с.9.-c.29-34
  Забезпечення заводу високоякісною сировиною: зарубіжний досвід./Цукор.- 2013.- № с .9.-c.29-34
  автор: Кухар В.М., Чернявська Л.І.
  Фільтрування сиропу з клеруванням - реальні кроки до підвищення якості цукру. /Сукор України.-2013.- №11(95)- с. 30-37
  Фільтрування сиропу з клеруванням – реальні кроки до підвищення якості цукру. /Сукор України.-2013.- №11(95)- с. 30-37

  автор: Кухар В.Н., Чернявская Л.И.

  Рецензія на монографію Л.П.Реви «Фізико-хімічні основи технологічних процесів очищення дифузійного соку у виробництві цукру» /Цукор України.-2013.-№10.- с.15-16
  Рецензія на монографію Л.П.Реви «Фізико-хімічні основи технологічних процесів очищення дифузійного соку у виробництві цукру» /Цукор України.-2013.-№10.- с.15-16

  автор: Кухар В.Н., Чернявская Л.И.

  Рецензія на монографію Л.П.Реви «Фізико-хімічні основи технологічних процесів очищення дифузійного соку у виробництві цукру» /Вісник цукровиків України.-2013.- №10(89).- с.41-4
  Рецензія на монографію Л.П.Реви «Фізико-хімічні основи технологічних процесів очищення дифузійного соку у виробництві цукру» /Вісник цукровиків України.-2013.-
  №10(89).- с.41-4
  автор: Кухар В.М., Чернявська Л.І
 • 2012
  Технологічні показники роботи станцій, що реконструюються, очищення дифузійного соку цукрових заводів Кубані ЗАТ «ССК «Ленінградський» та ВАТ «Вікор» //Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції 6-7 квітня 2012 р «Пріоритетні напрямки розвитку вітчизняного буряка виробництва» Краснодар 2012 с. 29-33
  Технологічні показники роботи станцій, що реконструюються, очищення дифузійного соку цукрових заводів Кубані ЗАТ «ССК «Ленінградський» та ВАТ «Вікор» //Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції 6-7 квітня 2012 р «Пріоритетні напрямки розвитку вітчизняного цукробурякового виробництва» Краснодар 2012 с. 29-33

  Наведено результати технічного переозброєння станцій очищення дифузійного соку цукрових заводів Кубані ЗАТ «ССК «Ленінградський» та ВАТ «Вікор» та технологічні показники їх роботи. Дано схемно-апаратурне опис технологічної схеми, організація повернень на підлужування дифузійного соку попередньої дефекації, контури регулювання параметрів у системі автоматичного контролю та управління станцією. Наведено технологічні показники станцій у сезон 2011 року під час роботи приймальної комісії.

  автор: Кухар В.М., Рогач Л.Г., Сластененко О.М., Козло М.С., Данилюк С.Д., компанія «ТМА»; Петренко І.І., Мартинов Н.В., Федченко Т.В., Величко Г.І., «ССК «Ленінградський»; Артамонов В.Ю., Конбас Н.А., Нікітіна Н.П., ВАТ «Вікор»; Чернявська Л.І., УкрНДІСП

  Технічне переоснащення станції дефекосатураційного очищення дифузійного соку Бабино-Томахівського цукрового заводу та технологічні показники її роботи //Цукор України,2012,5(77),16-24
  Технічне переоснащення станції дефекосатураційного очищення дифузійного соку Бабино-Томахівського цукрового заводу та технологічні показники її роботи //Цукор України,2012,5(77),16-24

  Представлені результати технічного переоснащення станції очищення дифузійного соку Бабино-Томахівського цукрового заводу. Наведено схемно-апаратурний опис технологічної схеми, організація повернень на підлужнювання дифузійного соку на попередній дефекації, контури регулювання параметрів у системі автоматичного контролю й керування станцією. Наведені технологічні показники станції у сезон 2011 року під час роботи приймальних комісій.

  Ключові слова: дифузійний сік, швидкість і ступінь осадження осаду соку попередньої дефекації і І сатурації, ефект очищення, автоматична система контролю й керування станцією.

  автор: Кухар В.Н., Рогач Л.Г., Сластененко О.Н., Козло М.С., Данилюк С.Д., Клименко Д.В., фирма«ТМА»; Крутибіч О.М., Урумова І.Р., Булюк А.І., Дубарець С.М., Бабино-Томахівський цукровий завод; Чернявська Л.І., УкрНДІЦП

  Технологическое качество сахарной свеклы современной селекции и условия ее хранения с целью повышения эффективности сахарного производства //Технологическое качество сахарной свеклы современной селекции и условия ее хранения с целью повышения эффективности сахарного производства Вестник сахаропроизводителей Украины, 2012, спецвипуск,с.39-40
  Технологическое качество сахарной свеклы современной селекции и условия ее хранения с целью повышения эффективности сахарного производства //Технологическое качество сахарной свеклы современной селекции и условия ее хранения с целью повышения эффективности сахарного производства Вестник сахаропроизводителей Украины, 2012, спецвипуск,с.39-40
  Станция дефекосатурационной очистки диффузионного сока: техническое перевооружение, показатели работы //Сахар 2012,5, 64-72
  Станция дефекосатурационной очистки диффузионного сока: техническое перевооружение, показатели работы //Сахар 2012,5, 64-72

  Представлены результаты технического перевооружения станций очистки диффузионного сока сахарных заводов Кубани ЗАО «ССК « Ленинградский» и ОАО «Викор» и технологические показатели их работы. Дано схемно-аппаратурное описание технологической схемы, организация возвратов на подщелачивание диффузионного сока на предварительной дефекации, контуры регулирования параметров в системе автоматического контроля и управления станцией. Приведены технологические показатели станций в сезон 2011 года во время работы приемочной комиссии.

  Ключевые слова: диффузионный сок, скорость и степень осаждения осадка сока І сатурации, эффект очистки, автоматическая система контроля и управления.

  автор: Кухар В.Н., Рогач Л.Г., Сластененко О.Н.,Козло М.С., Данилюк С.Д., фирма «ТМА»; Петренко И.И., Мартынов Н.В.,Федченко Т.В., Величко Г.И., «ССК «Ленинградский»; Артамонов В.Ю., Конбас Н.А., Никитина Н.П., ОАО «Викор»; Чернявская Л.И., УкрНИИСП

  Частотно-регулируемый электропривод в сахарной промышленности //Цукор України,2012,5(77),58-61
  Частотно-регулируемый электропривод в сахарной промышленности //Цукор України,2012,5(77),58-61

  Приведены принципы использования частотно-регулируемых электроприводов в сахарной промышленности и метод получения аналитического определения главной характеристики насосов и расчет системы «насос-трубопровод» для определения максимального расхода перекачиваемой жидкости. Приведены принципы и особенности использования частотно-регулируемых электроприводов для технологического оборудования.
  автор: Кухар В.М., Кравчук А.Ф., Охтень В.В.

  «ФІРМА «ТМА» і напрямки її діяльності у цукровій галузі //Цукор України,2012,5(77), 22-31
  «ФІРМА «ТМА» і напрямки її діяльності у цукровій галузі //Цукор України,2012,5(77), 22-31

  ФІРМА «ТМА» працює в цукровій промисловості уже 14 років. У її складі більш ніж 200 фахівців з напрямків діяльності виробничого процесу цукрового заводу: технологи, механіки, теплотехніки, електрики, фахівці КВП і А, програмісти. У нас працюють 4 доктори й 5 кандидатів технічних наук. Фахівці фірми працюють над удосконаленням і створенням нових технологій, одиниць обладнання й систем керування, виконують монтажні роботи на цукрових заводах, аналіз і діагностику технічного стану встановленого обладнання, монтаж нового обладнання, модернізацію й ремонт існуючого, пусконалагоджувальні роботи, здійснюють сервісне обслуговування обладнання й систем.

  За роки діяльності фірма виконала значні обсяги реконструкцій трактів подачі буряків, мийних відділень, дифузійних установок, станцій дефекосатураційного очищення дифузійного соку й фільтрації, випарних установок, продуктових відділень на цукрових заводах Росії, України й інших країн СНД.

  Машинобудівна виробнича база фірми – Яготинський механічний завод, на якому працює 150 людей.

  Основні види діяльності нашої фірми – обстеження й аналіз технологічних схем і встановленого обладнання, реконструкція цехів і технологічних ділянок цукрових заводів “під ключ”, ремонт і модернізація існуючого устаткування, автоматизація виробничих процесів.

  Про свої розробки ми інформуємо фахівців цукрових заводів, результати впроваджень є на нашому сайті, доповідаються на науково-практичних семінарах і форумах, представляються на виставках, публікуються в спеціалізованих виданнях. Про діяльність фірми, конкретно виконаних роботах є публікації в спеціалізованих журналах “Сахар” (Російська Федерація), “Цукор України” (Україна), “Listy Cukrovarnicke a Reparske” (Чехія).

  Фахівці фірми “ТМА” готові на найвищому рівні допомогти заводам вирішити наявні в них проблеми.

  автор: Кухар В.М.

  До 40-річного ювілею Яготинського механічного заводу //Цукор України,2012,5(77),9-12
  Вплив окремих факторів на ефективність теплоспоживання цукрового заводу»

  Наведено порівняльний аналіз витрат теплоти, пари, умовного палива та природного газу в цукровому виробництві для послідовних етапів реконструкції цукрового заводу з метою підвищення ефективності тепло споживання.
  автор: Василенко С.М., Самійленко С.М., Кривець Т.О., НУХТ; Кухар В.., Лисюк П.І., ООО «Компанія «ТМА»; Штангеєв К.О., ІПДО НУХТ

  Вплив окремих факторів на ефективність теплоспоживання цукрового заводу»
  Вплив окремих факторів на ефективність теплоспоживання цукрового заводу»

  Наведено порівняльний аналіз витрат теплоти, пари, умовного палива та природного газу в цукровому виробництві для послідовних етапів реконструкції цукрового заводу з метою підвищення ефективності тепло споживання.
  автор: Василенко С.М., Самійленко С.М., Кривець Т.О., НУХТ; Кухар В.., Лисюк П.І., ООО «Компанія «ТМА»; Штангеєв К.О., ІПДО НУХТ

  Зарубіжний досвід реконструкції цукрового заводу з підвищенням продуктивності з переробки буряків та зниженням витрат палива.
  Закордонний досвід реконструкції цукрового заводу з підвищенням продуктивності з переробки буряків та зниженням витрат палива.

  У період з 12 по 14 грудня керівники відділів різних напрямів (технологічне, дифузійне, кристалізаційне, вапняно-газове господарство та теплотехнічне) на чолі з генеральним директором фірми ТМА у складі групи фахівців України відвідали один із найбільших бурякопереробних підприємств Європи завод Фірфайлатен, продуктивність якого складає 21000 тонн переробки буряків на добу.

  Делегацію України ухвалив директор заводу пан Феттер. Він розповів історію підприємства, а також зупинився на основних етапах розвитку.
  Екскурсію заводом провів головний спеціаліст з технології пан Франц.

  Завод належить кооперативу виробників цукрових буряків. У кооперативі працюють 4300 осіб. Щорічний оборот становить 1,7 млрд. євро.
  У кооперативі є такі напрямки:

  1. Цукрова група – вирощування буряків та його переробка.

  2. Отримання інуліну з цикорію.

  3. Спиртове виробництво.

  4. Одержання продукції з картоплі.

  5. Виробництво концентрованих інгредієнтів для харчових виробництв.

  Діяльність цукрової групи. У рамках Європейського Союзу для двох цукрових заводів «SuikerUnie» Дінтелоорд та Фірфайлатен виділено квоту 805 000 тонн цукру на рік, тобто. обидва підприємства можуть зробити таку кількість цукру на рік або приблизно по 400 тис. тонн на один завод. У складі заводу є ще 2 спеціалізовані підприємства, які виробляють рідкий цукор та упаковують цукор у різну тару.

  Цукрова група має 650 осіб, оборот становить 650 млн. євро, тобто. один співробітник забезпечує оборот 1 млн. євро.

  У рамках Європейського Союзу цукрові заводи Нідерландів є лідерами зниження собівартості цукру. На сьогоднішній день вони мають найнижчу собівартість цукру.

  У Голландії під цукровим буряком зайнято 70 тис. га. На одного фермера в середньому припадає 130 га посівів цукрових буряків. Скільки цукру можна отримати з 1 га посівів цукрових буряків? Директор демонструє слайд (рис. 1), на якому видно динаміку щорічного вироблення цукру з 1 га бурякових посівів за останні 25 років. Якщо у 1984 році вироблення цукру з 1 га становило 8 тонн, то у 2010 році було отримано 12,5 тонн з 1 га. У 2009 році при високій цукристості було отримано з гектара 14 тонн цукру, у 1998 році, який був дуже вологим, вироблення цукру становило 8 тонн.

  Завод Фірфайлатен був збудований у 1896 році, у 2007 році він увійшов до об’єднання «SuikerUnie». Нарощування добової продуктивності заводу та збільшення загальної переробки буряків за виробничий сезон представлено на рис. 2. До п’ятдесятих років минулого століття завод нарощував добову продуктивність дуже повільно: він становив 2,5 тис. тонн буряків на добу за загальної заготівлі сировини близько 200 тис. тонн за сезон. З п’ятдесятих до дев’яностих років минулого століття було зроблено суттєвий ривок: завод досяг продуктивності 12,5 тис. тонн переробки коренеплодів на добу, загальна заготівля сировини за сезон склала 1,5 млн. тонн. За останні двадцять років завод стрімко підвищував продуктивність та збільшував загальну заготівлю сировини. Продуктивність заводу нині становить 21000 тонн переробки буряків на добу, загальна заготівля коренеплодів – 2,5 млн. тонн. Тривалість сезону складає 130 діб. Щодобово він виготовляє близько 3500 тонн цукру. Загальне виробництво цукру за сезон становить близько 420 тис. тонн, 150 тис. тонн цукру зберігається в силосах, 100 тис. тонн зберігається на терміналі.

  Вапняк на завод доставляють водним шляхом баржами каналом, що примикає до території заводу, мелясу відправляють споживачам також баржами.

  На завод привозять буряки 11 тис. фермерів. Увесь буряк від фермерів із поля на завод перевозиться спеціалізованою організацією великовантажним автотранспортом 6 днів на тиждень. Для забезпечення безперебійної роботи заводу в неділю існує майданчик, що містить добовий запас буряків. Один автомобіль за рейс перевозить приблизно 32-34 тонни, тобто. для забезпечення добової переробки буряків 21 000 тонн потрібно виконати 650 рейсів. Отже, завод має щогодини прийняти та забезпечити розвантаження 27-28 автомашин. При в’їзді на завод встановлені дві пробовідбірні установки фірми «Венема» для відбору проб з усіх машин, що надходять з буряком, для аналізу показників якості. (Див. фото). Відбір проб з автомобіля проводиться у точці, обраній комп’ютером за випадковою вибіркою. Відібрана проба висипається в поліетиленовий мішок, зав’язується, маркується та укладається у причіп. Аналіз проб здійснюється у сировинній лабораторії цукрового заводу Дінтелоорд, куди вони доставляються автотранспортом.

  Витрата палива на переробку буряків (Мегаджоулі/тонну буряків). Пан Феттер представив діаграму, на якій показано етапи зниження витрати палива на переробку буряків (див. рис.3).

  Починаючи з шістдесятих років минулого століття завод виконував роботи, спрямовані на зниження витрати палива.

  На першому етапі були виконані роботи, спрямовані на зниження відкачування та оптимізації випарної станції. Це дозволило знизити витрату палива з 4000 до 3000 мегаджулів на тонну буряків.

  У сімдесятих роках завод модернізував вакуумну установку та продуктове відділення, замінивши звичайні вакуум-апарати на вакуум-апарати з циркуляторами, що дозволило перейти на обігрів їх парами нижчого потенціалу. Ці заходи дозволили знизити витрату палива з 3000 до 2000 мегаджулів на тонну буряків.

  У вісімдесятих роках на заводі було посилено увагу до автоматизації роботи обладнання та виробничих процесів, що дозволило уникнути людського чинника. Це дозволило знизити витрату палива з 2000 до 17000 Мегаджоулів на тонну буряків.

  Наступні заходи були спрямовані на модернізацію роботи випарної установки – з 4-корпусної до 7-корпусної, що дозволило використати пару різного потенціалу для різних технологічних споживачів та дало можливість знизити витрату палива до 1000 мегаджулів на тонну буряків.

  Починаючи з 2000 року завод виконує роботи зі зниження витрати палива на сушіння жому, встановивши жомові преси глибокого віджиму, що дозволило знизити витрату палива до 800 мегаджулів на тонну буряка.

  Враховуючи, що витрата палива – значна стаття у собівартості цукру, на заводі приділяють велику увагу всім заходам, спрямованим на зниження його витрати, відшліфовуючи технологічні процеси, встановлюючи сучасне високотехнологічне обладнання.

  Нині жом пресують до вмісту сухих речовин 28%. Для пресування використовують жомовіджимні преси системи Stord (7 шт.) та Babbibi (9 шт.). 30% одержуваного жому сушать, решту віддають фермерам. Машини, що привозять буряки, по дорозі назад забирають жом. Для сушіння жому використовують природний газ, що видобувається в Голландії. Сушильні барабани мають камери згоряння системи Бютнера. На заводі встановлено два сушильні барабани, один продуктивністю 25 тонн/годину або 600 тонн сушеного жому на добу, другий – 10 тонн/годину або 240 тонн/добу. Жом гранулюють на грануляторах фірми Kahll, яких встановлено 5 шт., Додаванням меляси в кількості 3% до маси жому.

  Подання буряків у завод та мийний комплекс. На заводі суха подача буряків, що здійснюється за допомогою збірного та подає транспортерів. На тракті подачі встановлені камене- та соломоловушки. Мийний комплекс складається з буряко-мийки барабанного типу, є фільтр для транспортерно-мийної води. Вся товарна бурякомаса йде у виробництво. Виводяться з виробництва лише уламки та шматочки буряків розміром менше 10 мм. Цілком виводиться і не використовується залишки зеленої маси. Цю масу не дозволяється використовувати на корм худобі, враховуючи її високу обсіменіння мікроорганізмами.

  Одержання бурякової стружки. На заводі встановлено 9 дискових бурякорізок, з них у роботі – 8. Поруч із бурякорізками знаходиться приміщення, де здійснюється заточування ножів. Підготовлені ножі знаходяться поряд із різаннями.

  Одержання бурякового соку. Завод оснащений трьома дифузійними установками колонного типу системи БМА: дві установки продуктивністю 8 тис. тонн, одна – 6 тис. тонн переробки буряків на добу, є два ошпарювачі, два піновидальники. Відкачування дифузійного соку з дифузії становить 110%, вміст цукру в невіджатому жому 2,2%, у пресованому – 0,3% до маси буряків. Температура соку виробництва-280С. Поживну та жомопресову воду готують і подають окремо. Жомопресову воду після дугових сит гріють до температури 750С, живильну обробляють сірчаною кислотою до рН 4,5. Чистота дифузійного соку дуже висока і становить 92-94%.
  Очищення дифузійного соку. На заводі встановлено преддефекатор вертикального типу об’ємом 200 м3, температура соку в ньому становить 520С, холодний дефекатор (500С), гарячий дефекатор (850С), апарат 1 сатурації оснащений 8 трубками Ріхтера, що обертаються від одного приводу, апарат 2 сатурації також оснащений трубками 970С).

  Вапняно-палювальна піч, що працює на заводі, має об’єм 600м3. Витрата вапняку становить 2% маси буряків. витрата вапна на очищення соку – менше 1% до маси буряка.

  Сік після 1 сатурації надходить у відстійники. На заводі встановлено 6 відстійників: два відстійники, що працюють за типом БМА та 4 шт – працюючі за типом фірми DCSE. Відстійники працюють з використанням флокулянтів PRESTOL`2640. Витрата флокулянту від 3 г на 1 тонну буряка. Щільність суспензії, що відбирається, 1,3 г/см3. Знецукровування суспензії здійснюється на вакуум-фільтрах,

  Декантат прямує на контрольну фільтрацію. Для цього використовуються фільтри фірми Гранд Пон (Бельгія). Кількість фільтрів 1 сатурації 8 шт., Загальна поверхня фільтрації 1480 м2.

  Сік фільтрований нагрівається до 97 0С і подається на 2 сатурацію. Після 2-х сатурації сік фільтрується на фільтрах фірми Гранд Пон (Бельгія). Загальна поверхня фільтрації – 1200 м2.

  Тканини фільтрувальні служать 3-4 роки. Тканина використовується 10 мкм. Використані тканини регулярно регенеруються 3%-ним розчином соляної кислоти.

  Випарна станція 7-корпусна. Загальна поверхня 40 тис. м2. Вміст сухих речовин соку на вході 17%, сиропу на виході –74%. Приріст кольоровості складає 30-50%.

  При варінні утфелю 1 продукту використовується 3 види пари: спочатку -пар 5 корпусу, потім – 4 і потім 3 корпуси.

  Власне варіння утфелю 1 продукту триває 1,5 години, з урахуванням допоміжних операцій – 2 години 5 хвилин-2 години 10 хвилин.

  Продуктове відділення заводу працює з використанням маточного утфелю. На першому етапі отримання маточного утфелю одержують утфель з розміром кристала 120 мкм, використовується метод охолодженням кристалізації в апараті об’ємом 5 м3. На гарячому ступені підготовки маточного утфелю, що здійснюється в апараті об’ємом 80 м3, одержують кристал розміром 500 мкм. Цей завод традиційно випускає цукор із досить великим кристалом. Тому у виробничих апаратах, яких на заводі встановлено 6 шт. по 90 тонн, варять утфель із розміром кристала 750 мкм. Об’єм маточного утфелю, що набирається в апарат, становить 13,5 м3. Чистота утфелю 1 продукту 95-96%. Фуговка утфелю на центрифугах 1350 кг.

  Утфель 2 продукти варять у безперервно діючому вакуум-апараті. Апарат вимагає очищення методом пропарювання кожні 3 тижні. Тривалість варіння утфелю 2 продукти 6 годин. Утфель центрифугують у центрифугах безперервної дії, яких на заводі встановлено 7 шт.

  Утфель 3 продукту також варять у безперервно діючому вакуум – апараті, додатково викристалізовують цукор у трьох вертикальних кристалізаторах 300 м3 кожен протягом 48 годин, центрифугують у безперервно діючих центрифугах, цукор аффинируюд і використовують як кристалічну основу для варіння ут.

  Керівники українських цукрових заводів попросили директора оголосити розстановку фахівців зміни. На заводі зараз працює 180 осіб. На зміні у сезон працює 35 чол.

  Він навів перелік основних фахівців та робітників, зайнятих на зміні.

  1. Керівник зміни – 1;

  2. Польові менеджери територією – 2 чол.;

  3. Оператори – 5 чол.;

  4. Інженери-механіки 4 чол.;

  5. Інженери – електрики – 3 чол;

  6. Робочий, який обслуговує різання, -1 чол.;

  7. Робітники, що обслуговують фільтрувальні станції соку та сиропу, -2-3 чол.

  8. Робочий, який обслуговує гранулятори, – 1 чол.;

  9. Пакувальник цукру в мішки – 1 чол.;
  10. Робітник на буряках – 1 чол.;
  11. Логістики цукру – 4-5 чол.;
  12. Лабораторія -1 чол.;
  13. Очищення та прибирання – 1 чол.

  14. Відбір проб буряка з автомобілів та їх упакування в мішки – 3 чол.

  Аналізом якості буряків займається 1 спеціаліст у головному офісі та 4 чол. у заводі.

  За тиждень до початку сезону здійснюють повний аналіз буряків та визначення його технологічних якостей та розробляють режим його переробки. На лінії «Венема» аналізують проби буряків, визначають цукристість та її хімічний склад – вміст основних елементів нецукристого комплексу калію, натрію, α – амінного азоту та за допомогою комп’ютерної програми розраховують вміст цукру в мелясі. У 2010 році фактичний вміст цукру в мелясі становив 1,6% до маси буряків, її чистота 58%. Аналіз ґрунтів під бурякові посіви робить Інститут цукрових буряків (ERS), у якому працює 20 чол. Набір насіння для посівів рекомендує «SuikerUnie», але фермер і сам має право вибрати насіння для посіву на своїх полях, але перед копкою та постачанням коренеплодів на завод він повинен довести, що якість його буряків не гірша, ніж із насіння, яке рекомендовано «SuikerUnie ».

  Вартість буряку коливається від 25 до 45 євро. Якщо буряк поставлений для переробки на завод до 1 жовтня, фермеру йде доплата 50 центів за кожну тонну. Якщо буряк поставляється на завод наприкінці виробництва, то доплата йде у розмірі 9 євро за 1 тонну, що враховує його витрати на зберігання коренеплодів у полі. Якщо цукристість буряків нижча за 13%, то фермеру на цю кількість нараховують штраф.

  Якісні показники готової продукції:

  Кольоровість цукру у розчині – 20 од. ICUMSA, кольоровість цукру у кристалічному вигляді – 1,2 бала, вміст золи 0,015%, вологість –0,03%, середній розмір кристала 0,72 мм, відхилення 40%. Оптова ціна продажу цукру -550 євро.

  На заводі встановлено 2 турбіни – 10,5 та 12,5 Мегават. У зв’язку з виходом з ладу однієї турбіни (12,5 мегават) завод бере з мережі і докуповує 5 мегават електроенергії. Найближчим часом на завод надійде ще одна турбіна, яка буде встановлена ​​на місці, що вийшла з ладу.

  Є три парові котли: один на продуктивність 100 т пари, два інших – по 50 тонн пари. Завод споживає 160 тонн пари на годину.

  Наших спеціалістів цікавило питання використання спеціалістів заводу після сезону.
  Директор заводу відповів, що 80% залишаються на роботі, опрацьовують нові проекти, виконують роботи із забезпечення роботи заводу. Більшість робіт роблять самотужки: програмування, інжиніринг.

  Система оплати праці у фахівців, які працюють постійно в компанії, на 40% вища за тимчасово прийняті на сезон.

  На заводі в рамках інвестиційної програми передбачається змонтувати установку для отримання біогазу з бурякових хвостиків: перероблятиметься 100 тис. тонн біомаси та вироблятиметься 10 млн. м3 газу, що йтиме у загальну систему газозабезпечення.

  Висновки:

  1. Враховуючи, що Україна тільки-но нещодавно розпочала реалізацію проектів з енергозбереження, корисно було ознайомитися з послідовністю виконання таких заходів на цукрових заводах, які мають високі показники в Європейському Союзі, а також з досягнутими результатами.

  2. Відвідування заводу та спілкування з фахівцями-цукровиками Нідерландів було позитивним з точки зору оцінки рівня технології, обладнання, концентрації виробництва, інвестиційних проектів, досягнутих технологічних показників.

  3. Відзначено високу якість бурякової сировини протягом усього періоду виробництва та зусилля керівництва заводу у досягненні стабільно високої якості буряка.

  4. Використання високопродуктивного та якісного обладнання найкращих європейських виробників дає можливість виключити дублюючі одиниці насосного парку.

  5. Корисним було ознайомитися з підходами іноземних спеціалістів щодо використання працюючого обладнання більш ранніх розробок, зокрема використання вакуум-фільтрів. Їх подальша експлуатація виключає будівництво нових ліній з видалення сухого фільтраційного осаду та використання цілодобової техніки для вивезення осаду в точки складування.

  6. Слід зазначити високу якість ремонту устаткування, що дозволяє виключити позапланові простої під час виробництва.

  7. Цікавими є інвестиційні проекти цукрових заводів, спрямовані на вирішення екологічних проблем з одночасним отриманням економічних результатів.

  Анотація

  Подано матеріали за результатами планомірної реконструкції цукрового заводу, спрямованої на підвищення продуктивності з переробки буряків та зниження витрати палива на тонну буряків.

  Ключові слова: якість буряків, продуктивність, загальна заготівля буряків, витрати пального, технологічні показники.

  Мутність продуктів у цукробуряковому виробництві
  Мутність продуктів у цукробуряковому виробництві

  Відповідно до Правил усталеної практики 15.83-37-106:2007 «Технологічний процес вироблення цукру з цукрових буряків» каламутність продуктів у технологічному процесі не повинна перевищувати:

  У соку І сатурації після всіх видів фільтрувального обладнання (ФіЛЗ, П9-УФО, МЗР, гравітаційних відстійників, дискових фільтрів) – 200-500 мг/дм3;
  У соку ІІ сатурації з використанням обладнання (ФіЛЗ, П9-УФО, МЗР, гравітаційних відстійників, дискових фільтрів, патронних фільтрів) – 70-100мг/дм3;
  сиропу з клерівкою (на фільтрах МЗР, дискових та патронних) – 25-30 мг/дм3;
  Розчини цукру – 20-25 од. ICUMSA, 2 мг/кг

  Результати вимірювань каламутності соку І та ІІ сатурації після гравітаційних відстійників, які працюють із використанням флокулянтів в економному режимі.

  Таблиця 1. Показники каламутності соку І сатурації після відстійників

  № дослідів

  Мутність соку І сатурації після відстійника гравітаційного
  завод 1

  завод 2

  завод 3
  од.ICUMSA

  од.Шт.

  од.ICUMSA

  од.Шт.

  од.ICUMSA

  од.Шт.

  1

  2326,9

  110,8

  611,1

  29,1

  869,4

  41,4

  2

  838,6

  39,9

  1182,3

  56,3

  1041,6

  49,6

  3

  381,1

  18,3

  1436,4

  68,4

  1866,9

  88,9

  Середнє

  1182,2

  56,3

  1076,6

  51,3

  1281,0

  60,0

  Середнє з усіх дослідів

  1180/56,2

  Таблиця 2.Показники каламутності соку ІІ сатурації до та після відстійників

  № дослідів

  Мутність соку ІІ сатурації до та після відстійника
  Сік перед відстійником

  Сік після відстійника

  Ступінь осадження суспензій, %
  од.ICUMSA

  од Штаммера

  од. ICUMSA

  од Штаммера.

  1

  1180,7

  56,2

  528,4

  25,2

  55,2

  2

  3825,0

  182,1

  647,8

  30,8

  83,1

  3

  1758,0

  83,7

  542,3

  25,8

  69,2

  4

  559,6

  26,6

  287,4

  13,7

  48,5

  5

  464,5

  22,2

  210,3

  10,0

  55,0

  Середнє

  1557,6

  74,2

  443,2

  21,1

  71,6

  Таблиця 3. Результати вимірювання каламутності соку ІІ сатурації ваговим способом

  № дослідів

  Мутність соку ІІ сатурації (до та після відстійника),
  мг/кг соку

  Сік перед відстійником ІІ сатурації

  Сік після відстійника
  ІІ сатурації

  Ступінь осадження, %
  1

  4590

  590

  87,1
  2

  5740

  598

  89,3
  3

  7630

  2870

  62,3
  4

  4100

  1470

  64,1
  Середнє

  5570

  1380

  75,7

  Результати досліджень показують, що сік після відстійника має показник каламутності вищий у 20-38 разів для соку І сатурації, у 19-41 разів для соку ІІ сатурації, ніж регламентовано нормативним документом. Соку після відстійників потребують контрольного фільтрування.

  За відсутності контрольного фільтрування соку І сатурації залишена сама в умовах підвищеної лужності пептизується і всі цукрові знову переходять у сік. Крім того, знаходження соку в умовах підвищеної лужності та температури протягом тривалого часу викликає підвищення його кольоровості; для соку І сатурації підвищення кольоровості може досягати 31-50% (до 10 од. шт.), ІІ сатурації – 12-33,7%.

  При знаходженні соку у відстійниках маємо також підвищення неврахованих втрат цукру внаслідок розкладання (0,02-0,05% до маси буряків).

  Підвищені солі Са, колоїдні системи кристалізуються разом із сахарозою і надалі зумовлюють підвищену каламутність розчинів цукру.
  Таблиця 4 – Результати визначення каламутності продуктів станціями фільтрування по технологічному потоку, од.ICUMSA

  Період проведення досліджень

  Найменування продуктів
  Сік І сатурації після АМА-фільтрів

  Сік ІІ сатурації після АМА-фільтрів

  Сік ІІ сатурації після контрольної фільтрації на патронних фільтрах

  Сироп після дискових фільтрів

  Клерування після фільтрів Barimex

  Білий цукор
  Середнє за 1-5 жовтня

  47

  20,8

  19,8

  19,6

  40

  26,4
  Середнє за 6-10 жовтня

  27

  11,4

  5

  26,3

  80

  20,8
  Середнє за декаду

  37

  16,1

  12,4

  44,3

  60

  23,6

  Таблиця 5 – Результати визначення каламутності продуктів у кристалізаційному відділенні (період проведення досліджень з 29 жовтня по 5 листопада), (завод працює на відстійниках, технолог має великі проблеми з якістю цукру)

  Найменування продуктів

  Мутність, од.ICUMSA, (од.опт. щільності)
  Утфель І кристаліації

  1325,9
  Цукор

  41,9
  Перший відтік (зелена патока)

  1864,2
  Другий відтік (біла патока)

  1118,5

  Утфель ІІ кристалізації

  1370,2
  Жовтий цукор ІІ продукту

  568,6
  Відтік ІІ продукту

  2390,3

  Утфель ІІІ кристалізації

  2396,9
  Жовтий цукор ІІІ продукту

  754,9
  Мелласа

  3157

  Аффінаційний утфель

  944,2
  Афінований цукор

  546,6
  Афінаційний відтік

  2200,8

  Клерування цукру ІІ продукту

  559,9
  Клерування афінованого цукру

  636,9

  автор: Кухар В.М., Чернявська Л.І.

  Первухінський цукровий завод: основні технологічні показники роботи станції дефекосатаруційного очищення дифузійного соку після першого етапу реконструкції // Цукор України, 2012, №12(83), с.23-30
  Первухінський цукровий завод: основні технологічні показники роботи станції дефекосатаруційного очищення дифузійного соку після першого етапу реконструкції // Цукор України, 2012, №12(83), с.23-30

  Першухінський цукровий завод: основні технологічні показники роботи станції дефекосатаруційного очищення дифузійного соку після першого етапу реконструкції // Цукор України, 2012, №12(83), с.23-30
  автор: Кухар В.М., Чернявська Л.І.

 • 2011
  У Нідерланди – за досвідом //Цукор, 2011 № 3, с.58-63
  У Нідерланди – за досвідом //Цукор, 2011 №3, с.58-63
  Реконструкція цукрового заводу: підвищення продуктивності, зниження витрати пального //Цукор 2011,7 58-63
  Реконструкція цукрового заводу: підвищення продуктивності, зниження витрат палива //Цукор 2011,7 58-63Надано матеріали за результатами цукрового заводу, спрямованої на підвищення продуктивності з переробки буряків та зниження витрати палива на тонну буряків. Ключові слова: якість буряків, продуктивність, загальна заготівля буряків, витрата палива, технологічні показники.
  автор: Кухар В.М., ТОВ «ФІРМА «ТМА»; Чернявська Л.І., УкрНДІЦП
  Вплив особливостей технологічних якостей буряків урожаю 2010 року на її переробку //Сукор України,2011, 6-7,57-65
  Вплив особливостей технологічних якостей буряків урожаю 2010 року на її переробку //Сукор України,201 6-7,57-65
 • 2010
  Ділова поїздка на найбільший цукровий завод Європи – Дінтелоорд
  Ділова поїздка на найбільший цукровий завод Європи – Дінтелоорд

  Ділова поїздка на найбільший цукровий завод Європи – Дінтелоорд, що знаходиться у Нідерландах.

  У період з 12 по 15 жовтня цього року на запрошення Цукрового союзу «Sugar Union» Нідерландів делегація України побувала на найпотужнішому у Європі цукровому заводі Дінтелоорд та відвідала виставку «Beet 2010». У складі делегації були керівники інтегрованих компаній, які займаються вирощуванням та переробкою цукрових буряків, керівники та фахівці цукрових заводів, спеціалісти фірм, що працюють у цукровій галузі, науковці.
  Від компанії «ТМА» були присутні генеральний директор Кухар В.М. та завідувач технологічним відділом Чернявська Л.І.
  Цукровий завод заснований у 1908 році. На сьогоднішній день він має потужність 20 000 тонн переробки буряків на добу та виробляє щодоби 3500 тонн цукру.
  З делегацією України зустрівся директор заводу пан Вінгер, він привітав делегацію та люб’язно зробив коротку інформацію про підприємство і запропонував оглянути завод. Екскурсію по заводу провела пані Ліліан, яка коротко зупинилась на основних станціях та технологічних процесах цукрового заводу. Після екскурсії член правління. який займається інвестиційними програмами, пан Френк ван Ноор прийняв членів української делегації у старовинній залі засідань та зробив презентацію своєї доповіді, у якій зупинився на нових інвестиційних проектах та відповів на запитання присутніх.

  Вирощування та зберігання цукрових буряків. Цукрові буряки вирощують фермери. Насіння для посіву цукрових буряків фермерам надає завод. Вибором насіння особисто займається директор. У зоні бурякосіяння використовують насіння двох-трьох відомих насіннєвих компаній: зокрема, КВС, Штрубе Дікман. Одержане від насіннєвих компаній насіння проходить перевірку на схожість в умовах лабораторії заводу. Зазвичай, схожість насіння достатньо висока і становить не нижче 98%. У цьому році виробіток цукру з га становить 12,5 тонн.
  Викопані буряки зразу відправляють на цукровий завод. Частина буряків фермери зберігають у себе на полях, які направляють на цукровий завод згідно з графіком. Буряки, які знаходяться у полі, фермери укривають спеціальним укривочним полотном, що змотується у рулон. У випадку загрози приморозків між полотнами укладають спресовану у тюки солому. (Така технологія зберігання демонструвалась на виставці «Beet 2010»). Загальна тривалість зберігання коренеплодів 6 тижнів.
  Минулого року за сезон завод переробив 2,5 млн тонн цукрових буряків та виробив 450 тис. тонн цукру.
  Приймання цукрових буряків. Цукровий завод працює на сировині, яка щойно надійшла з поля. Доставка цукрових буряків на завод здійснюється цілодобово автомобілями великої вантажопідйомності протягом 6,5 днів на тиждень. На призаводському кагатному полі, зазвичай, знаходиться близько 13 000-15 000 тонн коренеплодів.
  Робота сировинної лабораторії. Сировинна лабораторія щодоби аналізує близько 1600 проб коренеплодів. Лабораторія працює 24 год на добу протягом цілого виробничого сезону. Лабораторія оснащена 4 лініями для відбору проб та оцінки якості цукрових буряків системи Венема. Відбір проб здійснюють вертикальним пробовідбірником, проби миють у лабораторних мийках горизонтального типу.
  Проби коренеплодів відбирають у вузлі відбору проби – одну з кожного автомобіля, який привіз буряки на завод. Точка відбору проби з автомобіля за його площею визначається комп’ютером. Кожну пробу упаковують у поліетиленовий мішок та зав’язують. Проби укладають на причеп, який після наповнення переміщають у вузол зважування проби та на подачу на мийку.
  Після мийки пробу викладають на транспортер, на якому комп’ютером визначають наявність та вміст голівок. Після чого пробу знову зважують.
  На заводі визначають загальну забрудненість, в тому числі і наявність голівок, у яких вміст цукру набагато нижчий, ніж у власне коренеплоді. Голівки становлять близько 5 відсотків до маси проби. Відсоток визначається за допомогою комп’ютера, який сканує пробу на стрічці транспортера й обчислює його (відсоток) до маси проби.
  Визначають також вміст цукру, калію, натрію та альфа-амінного азоту.
  Відбір кашки для аналізу із ретельно перемішаної та усередненої проби здійснюється роботом-автоматом, який відбирає пробу та переносить її у посудину для екстракції. В дигератах визначають вміст цукру за допомогою автоматичного поляриметра, калію та натрію – за допомогою полуменевого фотометра, ? – амінного азоту – за допомогою тест –аналізатора за методом «синього числа».
  Зважування автомобілів з буряками та порожніх здійснюється на автоматичних вагах. Ідентифікацію машини здійснюють за допомогою спеціального чіпа, який виданий кожному фермеру. Крім визначених графіком поставки буряків, більшу кількість фермер доставити не зможе – комп’ютер не пропустить зайву автомашину машину, що не введена в його пам’ять.
  Мийне відділення заводу. На заводі суха подача коренеплодів. Буряки за допомогою стрічкового транспортера довжиною близько 300 м надходять у потужне мийне відділення заводу. Відмиті буряки поступають на бурякорізки системи Putsch, яких на заводі установлено 4 шт. Біля бурякорізок знаходились акуратно складовані, підготовлені до заміни бурякорізальні ножі.
  Дифузійне відділення. Стружка після бурякорізок надходить у шахти ошпарювачів. Дифузійний процес здійснюється за допомогою колонних дифузійних установок системи ВМА. На заводі установлено 3 колони та 3 ошпарювачі, причому поза приміщенням корпусу заводу знаходяться 3 колони та один ошпарювач, ще два ошпарювачі знаходяться всередині заводу. В системі обладнання дифузійних установок є пінозбірники, що дозволяють підвищити продуктивність ошпарювачів.
  Жом пресують до сухих речовин 26%, сушать та гранулюють. Жомопресову воду повертають на дифузію.
  Станція дефекосатурації та фільтрації. Дифузійний сік надходить на дефекосатураційне очищення. На заводі установлені апарати станції дефекосатурації великого об’єму, сатуратори оснащені трубками Ріхтера. Після апарата першої сатурації сік надходить на фільтри-згущувачі, суспензія – на вакуум-фільтри. Знецукрений осад викачується на поля фільтрації. Сік ІІ сатурації після фільтрації надходить на випарну станцію.
  На заводі установлена одна вапняково-випалювальна піч об’ємом 500 м3.. На технологічні потреби щодоби використовують 450 т вапнякового каменю, що становить 2,25% до маси буряків. У якості палива для випалу вапна використовують вугілля.
  Випарна станція та кристалізаційне відділення. Випарна станція екіпірована апаратами типу Роберта. Кристалізаційне відділення повністю оснащене вакуум-апаратами з циркуляторами системи ВМА, центрифуги всіх ступенів кристалізації теж системи БМА.
  На заводі спалюють 20 тис. м3 газу за годину. Витрата газу на 1 тонну цукру становить 16 тис. м3.
  На заводі 2 котли, які виробляють 220 т пари за годину.
  Витрати електричної енергії становлять 980 квт на 1 тонну цукру.
  Зберігання цукру. Цукор зберігають у силосах. Споживачам цукор відвантажують у великих мішках місткістю 1 тонна, у пакетах 25 кг.
  Завод виробляє коричневий цукор, пудру, харчовий сироп для споживання населенням.
  На заводі працює всього 137 спеціалістів, з них 110 в заводі, 27 – обслуговують силоси. Робота на заводі організована в 4 зміни. На зміні працюють 17 спеціалістів: 3 оператори, кожен оператор має по 3 помічника, 2 механіка та 2 електрика, 1- в лабораторії.
  Крім того, у денну зміну у лабораторії працюють ще 3 спеціаліста, які займаються визначенням якості цукру (1 фахівець), досліджують воду (1 фахівець) та мікробіолог.
  Цукровий завод має команду управлінців у складі 4 чоловік: директор підприємства, менеджер з продажу, менеджер з технічних питань, менеджер, який займається інвестиційними програмами.
  Менеджер з технічних питань веде технологічний процес виробництва, він має трьох помічників, які займаються уточненнями технологічного режиму переробки залежно від якості сировини.
  Після екскурсії член правління. який займається інвестиційними програмами, пан Френк ван Ноор прийняв членів української делегації у старовинній залі засідань та зробив презентацію своєї доповіді.
  Зокрема, він зупинився на трьох інвестиційних програмах підприємства.
  • Перша програма. На заводі працюють 2 метанових реактори, що переробляють 60 тонн органічних речовин за добу, в результаті отримують 20 тис. м3 газу за добу, який використовують для сушіння жому.
  На переробку надходять органічні речовини, вловлені з транспортерно-мийної води. У воді знаходиться близько 2000-2500 мг/л органічних речовин, з них вловлюється 80-85%.
  Інвестиційна вартість цього проекту 5 млн євро. Ця програма уже виконана.
  • Друга програма. Одержання біопалива з хвостиків буряків та жому. Реалізація цієї програми дасть можливість отримувати 10 млн м3 газу щорічно. Вартість цього інвестиційного проекту 20 млн євро. Уже розроблено проект, надходить обладнання.
  • Третя програма. Ця програма передбачає побудову та обігрів теплиць спільно з іншими акціонерними компаніями. Вартість 1 м2 теплиць становить 300-400 євро.
  В результаті реалізації таких проектів буде створене повністю безвідходне виробництво. Навколо цукрового заводу буде декілька підприємств, які працюють самостійно, але які частково пов’язані з цукровим заводом.

  Завод справив на нас велике враження.
  По-перше, якість сировини надзвичайно висока, цьому питанню приділяється багато уваги управлінською командою заводу та фермерами. На наше питання, як переробляють сировину поганої якості, була отримана чітка відповідь, що таку сировину не варто направляти в завод. Фермери під час зберігання буряків укривають їх у випадку загрози приморозків.
  По-друге, повністю виключене питання про неоднорідність насіння та його фальсифікацію. Ми бачили посіви перед збиранням, де кожен рядок на погонному метрі має 6-7 практично однакових коренеплодів.
  По-третє, коренеплоди ретельно очищуються в полі при навантажуванні навантажувачем типу «ROPA», а також завод має потужне відділення для доочищення буряків та миття коренеплодів.
  По-четверте, біля різок акуратно виставлені підготовлені ножі. Така підготовка коренеплодів та ножів для їх зрізування дозволяють отримувати стружку високої якості, що дає можливість вести процес екстракції в оптимальному режимі.
  По-п’яте, високоякісний ремонт обладнання дає можливість мати на 130 діб роботи лише 24 години непередбачуваних зупинок.
  Це повністю автоматизоване підприємство, яке управляється трьома операторами.
  Хочеться подякувати нашим партнерам, які організували таку поїздку,- туристичній компанії «Happy Vacations», м. Київ та, зокрема, керівнику відділу ділових поїздок Юлії Сидоренко та спеціалісту відділу Ніколасу Шлагтеру.

  Експрес-метод контролю втрат сахарози з визначення молочної кислоти» Цукор 2010 №10 с.40-47
  Експрес-метод контролю втрат сахарози з визначення молочної кислоти» Цукор 2010 №10 с.40-47

  Наведено результати аналітичних досліджень втрат сахарози у цукровому виробництві, зумовлених діяльністю мікроорганізмів, визначених за допомогою іонообмінних колонок та колориметричним методом. Виконано обробку отриманих результатів методами математичної статистики.

  Наведено рекомендації щодо використання експрес-методів визначення молочної кислоти як результату життєдіяльності мікроорганізмів для розшифрування неврахованих втрат сахарози.

  автор: Чернявська Л.І.

  «Реконструкція станції очищення дифузійного соку: сучасні рішення » Цукор.- 2010.-№5.- с.44-52
  «Реконструкція станції очищення дифузійного соку: сучасні рішення » Цукор.- 2010.-№5 .- с.44-52

  Наведено результати реконструкції станції очищення дифузійного соку Валуйського цукрового заводу, виконаної у два етапи. Дано опис технологічної схеми, організація повернень на підлужування дифузійного соку попередньої дефекації, контури регулювання параметрів у системі автоматичного контролю та управління станцією. Наведено технологічні показники роботи станції у сезон 2009 року.

  Ключові слова: дифузійний сік, швидкість та ступінь осадження осаду соку І сатурації, ефект очищення, автоматична система контролю та управління

 • 2009
  Попередня та основна дефекація: удосконалення процесів Цукор 2009№2, 61-65
  Попередня та основна дефекація: удосконалення процесів Цукор 2009№2, 61-65[/su_spoiler
  Контроль цукрового виробництва залежно від вимог споживачів цукру:технологічні аспекти Цукор2009 №7 с.39-47
  Контроль цукрового виробництва залежно від вимог споживачів цукру:технологічні аспектиЦукор2009 №7 с.39-47[/su_spoiler ]
  Реконструкція отделений сушки свекловичного жома:современные направления реализации инвестиционных проектов Сахар 2009№8 с.28-34
  Реконструкція отделений сушки свекловичного жома:современные направления реализации инвестиционных проектов Сахар 2009№8 с.28-34
 • 2008
  Реконструкція Гайсинського сахарного завода: новые технические решения моечного комплекса //Сахар 2008 №3 с.49-51
  Реконструкція Гайсинського сахарного завода: новые технические решения моечного комплекса //Сахар 2008 №3 с.49-51
  Гайсинский сахарный завод: реконструкция сокоочистительного отделения //Сахар 2008№4,48-51
  Гайсинский сахарный завод: реконструкция сокоочистительного отделения //Сахар 2008№4,48-51
  10 лет в сахарной промышленности/Сахар.-2008.-№9.-с.34 390
  10 лет в сахарной промышленности/Сахар.-2008.-№9.-с.34 390
  Реконструкція Гайсинського сахарного завода: новые технические решения моечного комплекса Сахар2008 №3 с.49-51
  Реконструкція Гайсинського сахарного завода: новые технические решения моечного комплекса Сахар2008 №3 с.49-51
  Нове сокоочисне відділення відродженого Гайсинського цукрового заводу Цукор України 2008 №5-6 с.25-28
  Нове сокоочисне відділення відродженого Гайсинського цукрового заводу Цукор України 2008 №5-6 с.25-28
 • 2007
  Досвід впровадження вакуум-апаратів з циркуляторами //Цукор України.-2007.-№2(51).-с.32-36
  Досвід впровадження вакуум-апаратів з циркуляторами //Цукор України.-2007.-№2(51).-с.32-36
  Нове сокоочисне відділення відродженого Гайсинського цукрового заводу //Цукор України 2007, №5-6, с.25-28
  Нове сокоочисне відділення відродженого Гайсинського цукрового заводу //Цукор України 2007, №5-6, с.25-28
  Цукор. Методи визначення показників якості. Монографія Вид. «Фітосоціоцентр» 2007 р
  Цукор. Методи визначення показників якості. Монографія Вид. «Фітосоціоцентр» 2007 р [/ su_spoiler]
 • 2006
  Вакуум-апарат з циркулятором: оптимізація теплоспоживання, поліпшення якості готової продукції.// Цукор.-2006.- № 7.- с. 48-52
  Вакуум-апарат з циркулятором: поліпшення якості готової продукции.// Цукор.-2006.- № 7.- з. 48-52
  Вакуум-апарати з циркуляторами: зменшення витрати паливно-енергетичних ресурсів.// Цукровий.-2006.- № 10.- с. 40-42
  Вакуум-апарати з циркуляторами: зменшення витрати паливно-енергетичних ресурсів. //Цукровий.-2006.- № 10.- с. 40-42
 • 2005
  Визначення неврахованих втрат сахарози в дифузійній установці//Цукор.- 2005.-№1.- с.46-49
  Визначення неврахованих втрат сахарози в дифузійній установці//Цукор.- 2005. 1.- с.46-49 [/ su_spoiler]
  Новий метод визначення вмісту кондуктометричної золі у цукрових буряках //Сукор України,2005 №1-2, с.39-52
  Новий метод визначення вмісту кондуктометричної золі у цукрових буряках //Цукор України,2005 №1- 2, с.39-52
 • 2004
  Втрати цукру та мікробіологічна зараженість транспортерно-мийної води // Цукор2004,№2, с.34-37
  Втрати цукру та мікробіологічна зараженість транспортерно-мийної води // Цукор2004,№2, с.34 -37
  Про кількість цукрози, що розпалася в дифузійній установці// Сахар України.-2004.-№6.-14-16
  Про кількість цукрози, що розпалася, в дифузійній установці// Сахар України.-2004.-№6.- 14-16
 • 2003
  Мезга: видалення з дифузійного соку та використання// Цукровий.-2003.- № 1.- с. 32-34 3. № 4,.- с. 14-16
  Мезга: видалення з дифузійного соку та використання// Цукровий.-2003.- № 1.- с. 32-34 3. № 4, – с. 14-16
  Пошук нового в технології, механіці та автоматизації//Цукор.-2003.- № 1.- с. 32-34
  Пошук нового в технології, механіці та автоматизації//Цукор.-2003.- № 1 .- с. 32-34
  Нове у технології миття буряків. // Цукор. – 2003.- № 2.- с. 45-47
  Нове у технології миття буряків. // Цукор. – 2003. – № 2. – с. 45-47
 • 2002
  Фільтрування соку 1 сатурації фільтрпресами МЕКО-1200. //-Цукор.-2002.- № 1-с. 51-53
  Фільтрування соку 1 сатурації фільтрпресами МЕКО-1200. //-Цукровий.-2002. – № 1 – с. 51-53
  Spoiler title
  “Досвід фірми “ТМА” з впровадження вертикальних кристалізаторів на сахарних заводах заводах.//Сахар України.-2002.- № 4.- с.19-21
  Досвід застосування вертикальних кристалізаторів на цукрових заводах компанії “РусАгро.//Цукор.-2002.- № 3.- з. 53-55
  Досвід застосування вертикальних кристалізаторів на цукрових заводах компанії “РусАгро.//Цукор. -2002. – № 3. – с. 53-55
 • 2001
  Hodnoceni kvality a procesu filtrace 1. saturovane st’avy pri pouziti kalolisu MEKO-1200 //Listy Cukrovarnicrt a Reparske.-2001,N 9-10, S. 235-238
  Hodnoceni kvality a procesu filtrace 1. saturovane st’avy pri pouziti kalolisu MEKO-1200 //Listy Cukrovarnicrt a Reparske.-2001,N 9-10, S. 235-238
 • 2000
  З досвіду впровадження вертикальних кристалізаторів.//Цукор України.-2000.- № 3- с. 15-16
  З досвіду впровадження вертикальних кристалізаторів.//Цукор України.-2000.- № 3- с. 15-16
 • 1999
  Нове обладнання для фільтрування сиропів//Цукор,1999, №1,с.16-21
  Нове обладнання для фільтрування сиропів//Цукор,1999, №1,с.16-21